مدرسه غیر دولتی دانشمند

این سایت به بهینه ترین حالت ممکن و کاملا واکنش گرا (ریسپانسیو ) در مدت 6 هفته طراحی شده است