خدمات اینستاگرام

مدیریت صفحات اینستاگرام

پکیج برنزی

آنالیز کسب و کار و معرفی خدمات مناسب برای هر نوع پیج
ارائه تقویم محتوایی مناسب با پیج کاری شما
تدوین استراتژی تولید محتوای مناسب
ارائه استراتژی برای افزایش سود آوری در کسب و کار شما
آنالیز رقبا و تدوین استراتژی مناسب برای رقابت در بازار هدف
طراحی قالب و واتر مارک برای تمام پست ها با هدف حرفه ای شدن
پست های ماهانه ۱۵
استوری های ماهانه ۱۵
پست های مناسبتی و متفرقه
گذاشتن ویدیوهای جذاب و طولانی تر IGTV در زمان مشخص با هدف بالابردن یازدید اینستاگرام
افزایش فالوور و پروفایل ویزیت
طراحی استوری های مناسبتی به صورت آماده
طراحی کاور اختصاصی برای هایلایت ها
درج هشتگ های موثر برای هر پست و اضافه کردن هشتگ های اختصاصی
تعریف هشتگ های اختصاصی مناسب برای پیج های بیزینسی
تعریف محتوای اختصاصی برای کپشن ها مطابق با الگو ریتم اینستاگرام
مشاوره و طراحی استراتژی جهت برگذاری لایو
طراحی و برگذاری مسابقات اینستاگرام با هدف افزایش ویو و منشن در پست های اینستاگرامی
طراحی اختصاصی بنرهای تخفیفی به صورت آماده
اجرای کلیپ رئال یک دقیقه ای ۲ تا پست در ماه
بالابردن سطح امنیت پیج
کلیپ های آماده به همراه درج لوگو ۵ تا در ماه
طراحی قالب اختصاصی مناسب با موضوع پیج
ارائه گزارش ماهانه
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

پکیج نقره ای

آنالیز کسب و کار و معرفی خدمات مناسب برای هر نوع پیج
ارائه تقویم محتوایی مناسب با پیج کاری شما
تدوین استراتژی تولید محتوای مناسب
ارائه استراتژی برای افزایش سود آوری در کسب و کار شما
آنالیز رقبا و تدوین استراتژی مناسب برای رقابت در بازار هدف
طراحی قالب و واتر مارک برای تمام پست ها با هدف حرفه ای شدن
پست های ماهانه ۳۰
استوری های ماهانه ۲۰
پست های مناسبتی و متفرقه
گذاشتن ویدیوهای جذاب و طولانی تر IGTV در زمان مشخص با هدف بالابردن یازدید اینستاگرام
افزایش فالوور و پروفایل ویزیت
طراحی استوری های مناسبتی
طراحی کاور اختصاصی برای هایلایت ها
درج هشتگ های موثر برای هر پست و اضافه کردن هشتگ های اختصاصی
تعریف هشتگ های اختصاصی مناسب برای پیج های بیزینسی
تعریف محتوای اختصاصی برای کپشن ها مطابق با الگو ریتم اینستاگرام
پاسخگویی به کامنت ها و دایرکت ها
مشاوره و طراحی استراتژی جهت برگذاری لایو
طراحی و برگذاری مسابقات اینستاگرام با هدف افزایش ویو و منشن در پست های اینستاگرامی
طراحی اختصاصی بنرهای تخفیفی
اجرای کلیپ رئال یک دقیقه ای ۲ تا پست در ماه
بالابردن سطح امنیت پیج
کلیپ های آماده به همراه درج لوگو ۵ تا در ماه
طراحی قالب اختصاصی مناسب با موضوع پیج
ارائه گزارش ماهانه
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

پکیج طلایی

آنالیز کسب و کار و معرفی خدمات مناسب برای هر نوع پیج
ارائه تقویم محتوایی مناسب با پیج کاری شما
تدوین استراتژی تولید محتوای مناسب
ارائه استراتژی برای افزایش سود آوری در کسب و کار شما
آنالیز رقبا و تدوین استراتژی مناسب برای رقابت در بازار هدف
طراحی قالب و واتر مارک برای تمام پست ها با هدف حرفه ای شدن
پست های ماهانه  ۳۰
استوری های ماهانه ۳۰
پست های مناسبتی و متفرقه
گذاشتن ویدیوهای جذاب و طولانی تر IGTV در زمان مشخص با هدف بالابردن یازدید اینستاگرام تا ۳ دقیقه تا ۴ پست در ماه
افزایش فالوور و پروفایل ویزیت
طراحی استوری های مناسبتی
طراحی کاور اختصاصی برای هایلایت ها
درج هشتگ های موثر برای هر پست و اضافه کردن هشتگ های اختصاصی
تعریف هشتگ های اختصاصی مناسب برای پیج های بیزینسی
تعریف محتوای اختصاصی برای کپشن ها مطابق با الگو ریتم  روز اینستاگرام
مشاوره و طراحی استراتژی جهت برگذاری لایو
طراحی و برگذاری مسابقات اینستاگرام با هدف افزایش ویو و منشن در پست های اینستاگرامی در صورت درخواست مشتری
طراحی اختصاصی بنرهای تخفیفی
اجرای کلیپ رئال یک دقیقه ای تا ۲ پست در ماه
بالابردن سطح امنیت پیج
کلیپ های آماده به همراه درج لوگو ۱۰ پست در ماه
طراحی قالب اختصاصی مناسب با موضوع پیج
ارائه گزارش ماهانه
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید