was successfully added to your cart.

سبد خرید

کار کنید،استراحت کنید و تفریح کنید

اگر با قطار، هواپیما یا خودرو با راننده سفر می کنید می توانید از این وقت برای کار کردن استفاده نمایید.می توانید مطالعات عقب افتاده را انجام دهید، یادداشت هایی در رایانه بنویسید یا اینکه این وقت را صرف فکر کردن کنید. اگر بلیت درجه یک دارید می توانید از وقت خود برای استراحت استفاده کنید. هر چه را لازم دارید ، که برای این زمان و مکان مناسب باشد، تهیه نمایید . از تجهیزات و امکانات تکنولوژیکی و آرامش و سکوت بهره ببرید تا همچون یک شخص حرفه ای عمل کنید .اگر شرکت شما به این امور باور ندارد هزینه اش را خودتان تامین نمایید. اگر می خواهید کسی مزاحمتان نشود باید خطی قاطع برای عدم پذیرش دیگران داشته باشید و با زبان حرکات و بدن راه را بر آنان ببندید.

برگرفته از کتاب ۱۰۱ راه برای رفتار حرفه ای در تجارت صفحه ۱۳۳

Leave a Reply