was successfully added to your cart.

سبد خرید

چگونه مخاطبان خود را بشناسیم؟

By دسامبر 4, 2016مطلب

قبل از اینکه هر کار دیگری انجام دهید، قبل از این که بررسی کلمات کلیدی را انجام دهید، قبل از اینکه یک برنامه تبلیغات بنویسید ، قبل از این که کمپین تبلیغات کلیکی گوگل (ppc) را راه اندازی کنید ، و یا صفحه فرود خود را بسازید ، باید مخاطب خود را بشناسید. ما در مورد مخاطبان عمومی مثل زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله یا مدیران بازاریابی شرکت های رو به رشد صحبت نمی کنیم.

زمانی که در مورد مخاطبان صحبت می کنیم در واقع در مورد شخصیت حرف می زنیم . از این پس شما باید در مورد ویژگی های شخصیتی مخاطبان تان فکر کنید. ما در مورد شخصیت های خاصی صحیت می کنیم . کسانی که ویژگی های شخصیتی ، اهدا، رویاها، ترس ها ، ارزش ها و دیدگاه های مشخصی دارند. ما به دورانی رسیده ایم که ثرویت در بازارهای کوشه یا تخصصی است و تعداد نا محدودی بازار گوشه وجود دارد.

Leave a Reply