was successfully added to your cart.

سبد خرید

پیروزی با فاصله یک بینی

By دسامبر 13, 2016کسب و کار-ویدیو

اگر اسبی در جریان مسابقه اسب سواری به اندازه یک بینی زودتر به خط پایان برسد ، ده برابر اسبی که با فاصله یک بینی دوم  شده است کسب درآمد می کند. حالا این سوال مطرح می شود: آیا اسبی که با فاصله یک بینی زودتر به خط پایان رسیده ده برابر سریع تر می دود؟ آیا ۱۰درصد سریع تر می دود؟ نه. تنها به اندازه فاصله یک بینی سریع تر می دود، اما همین مقدار اختلاف ۱۰۰۰ درصد تفاوت در جایزه ای که برنده می شود ایجاد می کند.

اگر یک فروشنده در بازار رقابت آمیز فروش کند ، آیا این بدان معناست که او ده برابر بهتر از فروشنده ای است که نتوانسته فروش کند؟ البته که چنین چیزی نیست ! اغلب اوقات یک تفوق تکنیکی جزئی سبب می شود که یک فروشنده کالایش را بفروشد و فروشنده دیگر از عهده دیگر از عهده آن برنیاید.

اما تفاوتی میان فروشندگان و اسب های ماسبقه ای وجود دارد. در مسابقه اسب سواری اگر اسبی دوم یا سوم شود هم جایزه ای دریافت می کند، اما در جمع فروشندگان کسی که فروش نکند مزدی نمی گیرد.