was successfully added to your cart.

سبد خرید

عملکرد خود را ارزیابی نمایید!

By دسامبر 4, 2016مطلب

برنامه ریزی شما برای بازاریابی با روشنایی روز با شکست مواجه می شود(به سرعت کهنه می شود و نیاز به روش ها و تکنیک های جدید دارند!) زیرا هر روز استراتژی ها و ایده های جدیدی برای ارزیابی به وجود می آید. این یک موضوع ناراحت کننده اما واقعی است!

معیار سنجی ها را دور بریزید viagra 100mg price.

میزان بازدید صفحه ، تعداد صفحات بازدید شده و این ها دیگر برای گوگل مسئله نیست. این ها معیار هایی که با بالا یا پایین رفتن شان حال شما خوب یا بد می شود.

مشکل معیار سنجی این است که به شما نمی گوید بازاریابی آنلاین شما در چه مرحله ای است. آن روش ها به شما نمی گویند؛

  • آیا افراد مرتبط به سایت ما می آیند؟
  • آیا آن ها درگیر محتوای سایت شما شده اند؟
  • آیا برای عضویت در وب سایت تان اقدام کرده اند؟
  • آیا محصول شما را خریداری کرده اند؟

Leave a Reply