was successfully added to your cart.

سبد خرید

شناخت نحوه ی جستجو توسط افراد

By دسامبر 4, 2016مطلب

مهمترین کاری که شما می توانید برای شناسایی مشتریان خود انجام دهید شناخت نحوه ی جستجو توسط مشتری است cheap viagra 100mg. شناخت تیپ شخصیتی به شما در درک عباراتی که برای جستجوی محصول شما انجام می شود کمک می کند.

این نکته اهمیت فوق العاده ای در فروش آنلاین دارد؛ کاربان اینترنت از کلمات و عبارات خاصی برای جستجو استفاده می کنند . آن ها مخصوصا از اسم برند شما یا محصول یا خدمات شما استفاده نمی کنند. مسئولیت شما پیدا کردن کلماتی است که توسط یک کاربر اینترنت جستجو می شود و منجر به پیدا کردن برند شما می گردد.

Leave a Reply