was successfully added to your cart.

سبد خرید

راهکارهای تبلیغاتی (قسمت اول)

 برنامه ریزی تبلیغات

برنامه ریزی کلید موفقیت تبلیغات شماست. آگهی شما به هر اندازه که باشدُ باید بر اساس اصول ساده‌ي ارزیابی شرایط و برنامه ریزی دقیق باشد. گروه «کوست» می گوید که از10تا 90 درصد سرمایه گذاری‌های تبلیغاتی به دلیل فقر برنامه ریزی به هدر می رود.

برنامه ریزی شما با پاسخ به پنج پرسش شروع می شود.

1- محصول شما چیست ؟

برنامه ریزی شما با شناسایی محصولتان آغاز می شود . این محصول تا چه اندازه دارای نقاط قوت است؟ چه ضعف‌هایی دارد؟ تصویر ذهنی کمپانی شما چیست؟ مردم در مورد کمپانی شما چه فکری می کنند؟ کارتان را با جمع‌آوری تمامی اطلاعات در دسترس آغاز کنید.

همچنین می توانید احتمال موفقیت‌تان را با جمع آوری اطلاعاتی در مورد رقبایتان بیشتر کنید. رقبا از چه رسانه هایی استفاده می کنند و چه زمانی تبلیغ می کنند؟ هر چه بیشتر در مورد خودتان و رقبایتان بدانید راهکار تبلغاتی تان موثرتر خواهد بود.

2- چه چیزی را قول می دهید؟

چه دوست داشته باشید و چه نداشته باشید تبلیغات همواره بر اساس وعده‌ی رضایت استوار است. تبلیغات باید واسخگوی یک نیاز باشد.

یک آگهی همیشه بر انگیزه‌ای خاص تمرکز می کند. وظیفه شما یافتن انگیزه‌ی مناسب است؛ انگیزه‌ای که محصول شما را به فروش برساند.

شکلات «کیت کت» و مضمون تبلیغاتی  آن «خستگی در کنید» نمونه‌ی خوبی از یک تبلیغات موثر در فروش است. کیت کت  ارائه‌ی مضمون خود به شکل های مختلف به صورت یکی از محصولات شیرین مطلوب آمریکای شمالی درآمده و فروش سالانه‌اش بیش از 300 میلیون دلار است.

Leave a Reply

})