was successfully added to your cart.

سبد خرید

خلاقیت

گاهی مردم به من می گویند احساس می کنند خلاق نیستند. به آن ها می گویم که با چنان خلاقیتی به دنیا آمده اند که هرگز نمی توانند از همه آن استفاده کنند.تنها کاری که باید انجام دهند این است که خلاقیت ذاتی شان را آزاد کنند.

مایلم از این مثال استفاده کنم:تصور کنید یک فنجان قهوه برای خود می ریزید و کمی شکر به آن اضافه می کنید. سپس کمی می نوشید و می بینید هنوز تلخ است. چه اتفاقی افتاده است؟پاسخ این است که شکر را هم نزده اید تا با قهوه مخلوط شود.

خلاقیت نیز مانند شکر در ته فنجان قهوه است. باید آن را هم بزنید تا حل شده و با همه نوشیدنی آمیخته شود.

برگرفته از کتاب خلاقیت و حل مسئله برایان تریسی صفحه ۱۳

Leave a Reply