was successfully added to your cart.

سبد خرید

توجه شان را منحرف کنید

به دنبال راه هایی برای منحرف کردن توجه رقبا ار محصولات ،خدمات و بازارهای اصلی تان باشبد.اگر یک محصول پر سود و چند محصول کم سود دارید،وقتی رقبا می پرسند کسب و کارتان چگونه پیش می رود ،توجه شان را به محصولات پر تعداد کم سود جلب کنید تا فکر کنند بازار آنجاست و باید انرژی خود را آنجا صرف کنند.رقبا را تشویق کنید سراغ بازارهایی بروند که کمترین سود را برای شما دارد.پنهان کاری و راز داری درباره سودآورترین محصولات ، یک استراتژی مهم بازاریابی است.

بسیاری از کسب و کارها تمایل به خودنمایی و لاف زدن درباره موفقیت هایشان دارند. آن ها حوزه هایی که در آن به بیشترین سود دست یافته اند را با صدای بلند اعلام می کنند ،پارچه قرمز را مقابل گاو خشمگین تکان می دهند و رقبا را ترغیب می کنند تا با محصولات و خدمات خود به آن بازارها هجوم آورند،حتی اگر کیفیت رقابتی شان چندان خوب نباشد در نهایت ،فروش ،سود و سهم بازارشان کاهش می یابد.وقتی رقبا برا برای ورود به بازار خودتان ترغیب کنید،چنین اتفاقی روی می دهد.

از کتاب بازاریابی برایان تریسی ص ۷۶

Leave a Reply