was successfully added to your cart.

سبد خرید

تفکر از صفر

«تفکر از صفر» تکنیکی خلاق برای تفکر است که کمک می کند با دیدگاهی کاملا متفاوت به مسائل بپردازید و راه حل بیابید. در این روش مدام همه تصمیمات قبلی را زیر سوال می برید، به خصوص وقتی اطلاعات جدید یا تجربه ای به دست می آورید که دیدگاهی که اساس تصمیم قبلی بوده را نقض می کند یا به چالش می کشد.

«تفکر از صفر» از مفهوم مالی بودجه بندی از صفر می آید. در بودجه بندی از صفر به جای اینکه هزینه ای خاص در دوره مالی بعدی را کاهش یا افزایش دهید از خود می پرسید :« اگر قبلا در این حوزه هزینه نکرده بودیم، آیا با اطلاعاتی که امروز داریم به آن وارد می شدیم؟»

برگرفته از کتاب خلاقیت و حل مسئله برایان تریسی صفحه ۷۹

Leave a Reply