was successfully added to your cart.

سبد خرید

تبلیغات چه کاری انجام می دهد؟

هرگز نمی توان برای پاسخ به این سوال ، به یک کلید طلایی دست یافت ، زیرا حتی کمپین هایی که به شکل ویژه با ه دف فروش چیزهایی اجرا می شوند، این کار را از راههای متعدد و متفاوت و با پشت سر ­نهان هدفهای عملیاتی و فوری متعدد و متفاوتی انجام می دهند.

با این حال تبلیغات می تواند با یکی از اهداف زیر باشد:

۱-  عرضه کردن یک نام تجاری ( برند) کاملا جدید؛

۲- عرضه کردن یک محصول کاملا جدید در چارچوب یک برند موجود ( بسط خط تولید)؛

۳- ترویج نوعی بهبود برای یک برند؛

۴- آگاهی دادن به مردم درباره برندی که به تا به حال چیزی درباره اش نشنیده اند؛

۵- ترغیب مردم درباره برندی که آن را می شناسند اما هنوز کوششی برای امتحان کردن آن نداشته اند؛

۶- ترغیب مصرف کنندگان قبلی یک برند به امتحان کردن و مصرف دوباره آن؛

۷- ترغیب مصرف کنندگان قعلی به مصرف پی در پی محصول یا برند؛

۸- ترغیب مصرف کنندگان فعلی به مصرف برند به شیوه های مختلف ؛

۹- ترغیب یک بازار هدف متفاوت – مثلا جوان تر یا ثروتمندتر- به استفاده از برند؛

۱۰- ترغیب خردهد فروشان به دریافت و عرضه برند، به نحوی که مردم بتوانند آن را به راحتی بخرند.

Leave a Reply

})