was successfully added to your cart.

سبد خرید

تاثیر تصاویر در جذابیت یک سایت

تصاویر چه نقشی در جذابیت یک سایت دارند ؟!

تصاویر نقش مهمی در طراحی سایت دارند و استفاده از تصاویر زیبا و جذاب بر زیبایی و کاربر پسند بودن سایت تاثیر بسیاری دارد، ما  برای جذابیت سایت و جلب توجه کاربران باید در طراحی و محتوای سایت خود از تصاویر مناسب و باکیفیت استفاده کنیم و این تصاویر باید با محوریت سایت ما همسان باشد . یکی از مهم ترین بحث ها در ظاهر یا اینترفیس سایت به استفاده مناسب  و کاربردی از تصاویر زیبا و جذاب می باشد و این تصاویر میتواند نقش زیادی بر روی رضایت و جلب توجه کاربران داشته باشد

9 Comments

Leave a Reply

})