was successfully added to your cart.

سبد خرید

اهداف شما چیست ؟

By دسامبر 4, 2016مطلب

شما دقیقا از یک کمپین بازاریابی اینترتی در حیطه موتورهای جستجو چه می خواهید؟ اهداف شما چیست؟ آیا می خواهید فروش تان افزایش یابد؟ یا اینکه ترافیک سایت تان افزاش یابد؟ آیا می خواهید مشتری بالقوه را جذب کنید؟

برای دستیابی به یک ایده مناسب و هدف گذاری کمپین بازاریابی اینترنتی در حوزه موتورهای جتسجو ، باید به وضعیت صنعتی که در آن فعالیت می کنید، آگاه باشید ، اهداف بازاریابی اینترنتی در حال تغییر است . افزایش ترافیک سایت ، ایجاد مشتری بالقوه و افزایش کلیک روی لینک سایت از اهداف مقدس آن است.

اما امروزهه برند سازی هم یک هدف مهم و برجسته شده است.

Leave a Reply