was successfully added to your cart.

سبد خرید

افزایش آگاهی نسبت به برند

By دسامبر 4, 2016مطلب

اگر چه بازاریابان برند سازی را به عنوان اولویت چهارم در بازاریابی اینترنتی در حوزه موتورهای جستجو معرفی کرده اند ، اما میزان اهیمت این موضوع در حال افزایش است go to this website. اگر شما در حال فروش محصولی هستید که تنها در فروشگاه ها قابل عرضه است ، مانند نوشیدنی ، بنزین و مواد شوینده یا اینکه یک کمپین انتخاباتی را هدایت می کنید، برندسازی باید جزو اولویت اول شما باشد.

Leave a Reply