was successfully added to your cart.

سبد خرید

خوش بینی

یکی از ویژگی های افراد خوش بین این است که هرگز از واژه مشکل استفاده نمی کنند و به جای استفاده از این واژه منفی ، آن پیشامد یا دشواری را شرایط می نامند.می گویند امروز با شرایط جالبی رو به رو شدیم.

در حالی که واژه مشکل احساسات ترس و زیان را برمی انگیزد ، واژه شرایط خنثی است.شما با مشکل دست و پنجه نرم می کنید،اما با شرایط فقط سروکار دارید .

یک واژه بهتر چالش است.اگر مشکل چیزی است که با آن مبارزه می کنید و موجب شکست و هدر دادن زمان و پول می شود،چالش چیزی است که با آن مواجه می شوید،یعنی شرایطی که بهترین آنچه در توان شما و اطرافیان است را برمی انگیزد.

از این به بعد ،وقتی مشکلی پیش آمد،می توانید اینطور به آن واکنش نشان دهید (امروز با چالش جالبی روبه رو هستیم).

بهترین واژه فرصت است.وقتی هر مشکل یا سختی را یک فرصت به حساب آورید،از فرصت های فراوانی که پیش می آید،شگفت زده می شوید.در صورتی که اگر از ابتدا در آن مشکل غرق می شدید،هرگز آن ها را نمی دیدید.یکی از مهم ترین سوالاتی که هنگام بروز هر مشکل باید از خود بپرسید این است چرا این موضوع را مشکل می دانم؟

به خاطر قدرت ذهن فراآگاه ،اغلب سختی یا شکست مانند هدیه ای برایتان فرستاده می شود تا نشان دهد که در مسیر اشتباهی گام بر می دارید.همیشه هر دشواری یا مشکل را فرصتی بدانید که دقیقا در این برهه از زمان برایتان فرستاده شده تا در آینده موفق تر باشید.این نوع تفکر ،روش مدیران برتر است.

از کتاب خلاقیت و حل مسئله برایان تریسی صفحه ۳۶

Leave a Reply