was successfully added to your cart.

شکست و موفقیت یک شبه رخ نمی دهد

By آذر ۲۱, ۱۳۹۵مدیریت, مطلب

جیم ران معتقد است :

اگر امروز هدفتان این است که ده حرف بنویسید و فقط سه حرف نوشته اید پشت سر شما هفت حرف دیگر باقی مانده است viagra 100. اگر امروز بخواهید پنج تماس تلفنی داشته باشید و تنها یکی از آن ها را انجام داده باشید چهارتلفن دیگر باقی مانده است که انجام دهید . اگر امروز وضعیت مالی شما به صورتی است که می توانید ده دلار پس انداز کنید و هیچ پس اندازی نداشته اید ده دلار پشت سر دارید . ما فقط در مورد یک روز صحبت کردیم . اما این روزها با هم یک سال را تشکیل می دهند و …سپس جمع این سال ها یک عمر را تشکیل می دهد و شاید حالا بفهمید که چگونه تکرار شکست هی کوچک امروزی می واند در زندگی شما به آسانی به مصیبتی بزرگ تبدیل شود.

برگرفته از کتاب حکایت های مدیریتی (جلال رمضانی) صفحه ۱۱۰

در ادامه بخوانید  شناخت نحوه ی جستجو توسط افراد
})