was successfully added to your cart.

تبدیل بازدید کننده به مراجعه کننده

By آذر ۱۶, ۱۳۹۵بازاریابی, مطلب

اگر می خواهید فروش های فراوانی داشته باشید باید به ارائه اطلاعات با ارزش بپردازید. این اطلاعات می تواند شامل فایل های صوتی ، تصویری ، متن یا وبینار باشد. شما با ارسال ایمیل چندین بار با مخاطب تماس می گیرید و هر بار اطلاعات ارزشمندی دارید. در این مرحله اعتماد سازی در حال انجام می باشد. بازدید کننده با دریفات خدمات ارزشمند و انحصاری قبل از اولین خرید، ذهنیت خوبی نسبت به شما و سایتتان پیدا می کند.

بازدید کننده رفته رفته به سایت شما بیشتر علاقه مند می شود. البته شاید سایتتان را به کسی معرفی نکن ، ولی احساس می کند منبع ارزشمندی را سافته و باید تا حد ممکن از آن استفاده کند pop over here. البته فراموش نکنید چند روز که بگذرد سایت شما به فراموشی سپرده می شود، ولی شما بایستی با ارسال ایمیل های جذاب مجددا یادآوری نمایید که شخص باید به سایتتان مراجعه کند و از محتوای جذاب و ارزشمند آن لذت برید. در این مرحله بازدیدکننده دیگر نام سایت شما را به خوبی می داند و وارد سایت شما بشود. شما دیگر یک سایت بی نام و نشان نیستید. ولی هنوز بازدید کننده از شما خریدی نمی کند. چگونه او را به خرید ترغیب کنیم؟

در ادامه بخوانید  ایجاد مشتریان بالقوه
})