was successfully added to your cart.

برندینگ فرایندی است مدون برای ایجاد آگاهی و افزایش وفاداری مشتری . این فرایند نیازمند فرمانی از بالادست و آمادگی برای سرمایه گذاری در آینده است. برندینگ استفاده از فرصت برای بیان صریح این مطلب است که چرا افراد باید در میان برندهای موجود یک برند را انتخاب کنند. برخی دلایل اتکای شرکت ها به برندینگ عبارتند از : تمایل به به رهبری بازار، پیشی گرفتن در رقابت ، تامین بهترین ابزار برای تسهیل دسترسی کارکنان به مشتریان.

انواع برندینگ

برندینگ اشتراکی : شریک شدن با برندی دیگر برای دست یابی به موفقیت

برندینگ دیجیتال : وب ، رسانه ها اجتماعی ، بهینه سازی موتور جستجو ، پیش برد تجارت بر روی وب

برندینگ شخصی : روشی که فرد اعتبار خود را می سازد

برندینگ علّی (سببی) : همراستا کردن برند با یک جنبش خیریه ، یا مسئولیت اجتماعی شرکت

برندینگ کشور ، تلاش برای جذب توریست و کسب و کار

در ادامه بخوانید  نکاتی در مورد بک لینک

Leave a Reply

})